Οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 13-02-2019 εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και επιθυμούν να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης ή αποζημίωσης από το Υπουργείο Οικονομικών για τις ζημιές που υπέστησαν, μπορούν να καταθέτουν το σχετικό αίτημα στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Χανίων (στο κεντρικό κτίριο της Π.Ε. Χανίων Πλ. Δικαστηρίων 2 ος όροφος, γραφείο 1) από Δευτέρα έως Παρασκευή (08:30-14:00).

Για την διενέργεια των αυτοψιών από κλιμάκια της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Χανίων θα απαιτηθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο
  2. Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης (τελευταία 3ετία)
  3. Δηλώσεις ΦΠΑ
  4. Απογραφή προηγούμενου έτους υπογεγραμμένη από λογιστή και νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης
  5. Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων (περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από προμηθευτές)
  6. Κατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος, καθώς και εάν πρόκειται για ολική καταστροφή
  7. Λογιστικά στοιχεία παγίων
  8. Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού (εφόσον είναι διαθέσιμα)
  9. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημιάς και σε περίπτωση μη ύπαρξης

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599 περί μη ασφάλισης της μονάδας

  1. Επίσης θα ελέγχεται η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης (άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες)

Μοιράσου το άρθρο: