Την παράταση του ωραρίου χρήσης μουσικής στα καταστήματα της παλιάς πόλης των Χανίων, αποφάσισε το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από σχετικό αίτημα των ιδιοκτητών καταστημάτων.

Σύμφωνα με την απόφαση, προβλέπεται η παράταση μέχρι τις 2 ή τις 3 το πρωί, αναλόγως το είδος του καταστήματος και τη θέση του, σε σχέση με τους κατοικημένους χώρους.

Αναλυτικά, στην απόφαση επισημαίνεται:

Η μουσική θα λειτουργεί ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, στον κλειστό χώρο του καταστήματος μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02:00 ώρα με την προϋπόθεση ότι δεν θα διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
Εφόσον το κατάστημα κάνει χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο, στο χώρο της εγκατάστασης θα βρίσκεται στην διάθεση των ελεγκτικών αρχών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, η οποία θα συντάσσεται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνεται η θέση και η φορά των ηχείων.
Ο υπεύθυνος της επιχείρησης θα παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να μην ενοχλούνται οι γύρω περίοικοι, οι διπλανές επιχειρήσεις και οι περαστικοί γενικώς.
Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες της κοινής ησυχίας, όπως αυτές καθορίζονται από την ισχύουσα Αστυνομική Διάταξη 3/1996.
Κατά τις επιτρεπόμενες ώρες εκπομπής μουσικής, η ένταση της μουσικής δεν θα πρέπει να ξεπερνάει την ανώτατη επιτρεπόμενη Α – ηχοστάθμη των 80db (Α). Σε κάθε περίπτωση η ένταση της μουσικής θα πρέπει να είναι χαμηλή ανάλογα με το χώρο ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Μοιράσου το άρθρο: