Με έγγραφό της η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΟΜΕΔΙ αιτήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους την έκτακτη επιχορήγηση του εποπτευόμενου Φορέα με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ANAΠΤΥΞHΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αποκλειστικά για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του ύψους 5.938.513,21€.

Το αίτημα συνοδεύει το αντίστοιχο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΟΑΚ και ΥΠΟΜΕΔΙ για την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού και την χρηστή οικονομική διαχείριση. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αφορούν σε χρέη παρελθόντων ετών προς τη ΔΕΗ και υποχρεώσεις από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Μοιράσου το άρθρο: