Την έναρξη της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης για την Αντιμικροβιακή Αντοχή και τις Λοιμώξεις που σχετίζονται με την Υγειονομική Περίθαλψη (EU – JAMRAI), που συντονίζεται από τη Γαλλία (Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας, με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας της Γαλλίας), σηματοδότησε η συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φορέων χάραξης πολιτικής και οργανισμών από 28 χώρες, που συναντήθηκαν στο Υπουργείο Υγείας της Γαλλίας στο Παρίσι στις 13 Σεπτεμβρίου 2017.

Η Κοινή Δράση EE –JAMRAI, έχει σκοπό να συγκεντρώσει τα συμμετέχοντα Κράτη – Μέλη της ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς, ινστιτούτα, πανεπιστήμια κ.λπ., ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της Αντιμικροβιακής Αντοχής (AMR) και των Λοιμώξεων που σχετίζονται με την Υγειονομική Περίθαλψη (HCAI). Υγειονομικά σύνορα δεν υπάρχουν οπότε η μόνη δυνατή λύση για την προστασία της Δημόσιας Υγείας είναι οι κοινές στρατηγικές, ο συντονισμός των κοινών δράσεων, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και οι ορθές πρακτικές.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πολλές διεθνείς και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες σχετικά με Αντιμικροβιακή Αντοχή, όπως το Παγκόσμιο σχέδιο Δράσης του Π.Ο.Υ., το πρόσφατα υιοθετηθέν σχέδιο δράσης της ΕΕ, το JPI AMR ή τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Αντιμικροβιακή Αντοχή, η ΕΕ-JAMRAI έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές ελέγχου της Αντιμικροβιακής Αντοχής και των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη υιοθετούνται και εφαρμόζονται σε όλα τα Κράτη – Μέλη της ΕΕ με συντονισμένο τρόπο.

Η Αντιμικροβιακή Αντοχή αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα της δημόσιας υγείας, και υπολογίζεται ότι θα προκαλέσει 10 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέχρι το 2050, εκτός αν ληφθούν μέτρα. Η Κοινή Δράση EE –JAMRAI είναι ένα έργο που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, το οποίο ήδη ευθύνεται για περίπου 25.000 θανάτους το χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το EU-JAMRAI χρηματοδοτείται από τους συμμετέχοντες εταίρους και το Πρόγραμμα Υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συνολικό προϋπολογισμό 6.963.604 €, με 4.178.162 € από το Ε.Σ..

Μοιράσου το άρθρο: