Βρυξέλλες, Θωμάς Σίδερης

Οι περιφέρειες της Ευρώπης ζητούν τη δέσμευση του 1/3 του επόμενου προϋπολογισμού της ΕΕ για την πολιτική συνοχής.

Η πολιτική συνοχής, το βασικό εργαλείο της ΕΕ για τις επενδύσεις και την αλληλεγγύη, έχει συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη μείωση των ανισοτήτων και τη διάδοση της καινοτομίας. Θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί τον πυλώνα για το μέλλον της ΕΕ και να μην υπονομεύεται από τον οικονομικό αντίκτυπο του Brexit ή την ανάγκη χρηματοδότησης νέων έργων. Αυτό το μήνυμα έστειλαν οι ηγέτες σε όλα τα επίπεδα —ευρωπαϊκό, εθνικό, τοπικό και κοινωνίας πολιτών— που έδωσαν το “παρών” σήμερα στις Βρυξέλλες κατά την έναρξη της Ευρωπαϊκής εβδομάδας των δήμων και των περιφερειών. Παράλληλα, έλαβε χώρα σήμερα η 7η ετήσια συνάντηση για τη διασυνπριακή συνεργασία με εισηγήσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων στις μεταφορές, στην υγεία και στην εκπαίδευση.

Λίγο αργότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η πολιτική συνοχής της ΕΕ υπήρξε αποτελεσματική και κατάφερε να αμβλύνει τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης. Πολιτικοί από το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο συναντήθηκαν με ηγέτες από το εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με θέμα το μέλλον του βασικού επενδυτικού εργαλείου της Ευρώπης, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε πάνω από 630 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2020.

Δεδομένου ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2020 αναμένεται να δημοσιευθεί τον Μάιο του 2018, η Ευρωπαϊκή επιτροπή Περιφερειών έχει το βλέμμα στραμμένο στη μελλοντική επενδυτική στρατηγική για την Ευρώπη. Οι στόχοι περιγράφηκαν ευκρινώς από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Καρλ – Χάιντζ Λάμπερτζ και από τους εκπροσώπους των κύριων ενώσεων των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ, μεταξύ των οποίων του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Παραμεθόριων Περιφερειών (AEBR), της Συνέλευσης των Περιφερειών της Ευρώπης (AER), του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (ΣΕΔΠ), της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης (CPMR) και της Eurocities, παρουσία της Ευρωπαίας Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνας Κρέτσου.

Ο κ. Λάμπερτζ δήλωσε: «Η Ευρώπη πρέπει να δώσει λύσεις στα πλέον σημαντικά ζητήματα για τους πολίτες και, ως εκ τούτου, ο επόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να είναι ένας προϋπολογισμός για τους πολίτες, κατάλληλος για να δώσει απαντήσει στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Η #CohesionAlliance (ευρωπαϊκός συνασπισμός) αντανακλά την πεποίθηση ότι οι επενδύσεις στις κοινότητές μας, η καταπολέμηση των περιφερειακών ανισοτήτων και η στήριξη της κοινωνικής ένταξης καθιστούν την πολιτική συνοχής της ΕΕ την έσχατη έκφραση αλληλεγγύης. Η φιλοδοξία αυτή πρέπει να συνδυαστεί και με έναν εξίσου φιλόδοξο ενωσιακό προϋπολογισμό, ο οποίος θα επιτρέπει την υλοποίηση μιας ισχυρής πολιτικής συνοχής για όλες τις περιφέρειες και πόλεις».

«Η πολιτική συνοχής αφορά πρωτίστως τους ανθρώπους και τη βελτίωση της ζωής τους. Ως εκ τούτου με μεγάλη μου χαρά βλέπω το καράβι της συμμαχία ν’ ανοίγει πανιά με ρότα τη σύγκλιση των πόλεων και των περιφερειών, καθώς και των εκπροσώπων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των νοσοκομείων, των σχολείων, και την ευρύτερη κοινωνία πολιτών της ΕΕ. Περισσότερο παρά ποτέ η Ευρώπη και τα 500 εκατομμύρια των κατοίκων της χρειάζονται μια ισχυρή πολιτική συνοχής, δήλωσε από την πλευρά της η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής.

Ολοένα και περισσότεροι δήμαρχοι, περιφερειάρχες και λοιποί τοπικοί ηγέτες από όλη την Ευρώπη, μαζί με ευρωβουλευτές και εκπροσώπους της κοινωνίας πολιτών και ενώσεων επιχειρήσεων έχουν υπογράψει τη διακήρυξη της #CohesionAlliance. Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής εβδομάδας των δήμων και των περιφερειών θα διεξαχθούν πολιτικές συζητήσεις σε υψηλό επίπεδο και θα λάβουν χώρα πάνω από 120 εργαστήρια και σχετικές εκδηλώσεις με θέμα τη βελτίωση και προβολή της πολιτικής συνοχής της ΕΕ.

Στους οχτώ μήνες που θα προηγηθούν της δημοσίευσης του σχεδίου προϋπολογισμού της ΕΕ μετά το 2020, η συμμαχία και οι υποστηρικτές της θα ενημερώνουν για το πώς η πολιτική συνοχής έχει βελτιώσει τη ζωή των πολιτών σε όλη την Ευρώπη.

Μοιράσου το άρθρο: