Του Γιώργου Χ. Παπαγεωργίου

Η οικονομική δραστηριότητα βελτιώνεται, αλλά τα χρόνια προβλήματα και κυρίως το παραγωγικό έλλειμμα παραμένει.

Αυτό δυστυχώς προκύπτει από τα στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με αυτά, στο εννεάμηνο του 2017, αυξήθηκαν τόσο οι εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές, οι τελευταίες μάλιστα με λίγο μεγαλύτερο ρυθμό, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα.

Όμως επειδή εισάγουμε πολύ περισσότερα (26,1 δισ. ευρώ) από όσα εξάγουμε (14,5 δισ. ευρώ) το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε (11,6 δισ. ευρώ).

Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2017
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΟΙΑ 26,1 δισ. ευρώ
+6,2%*
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΟΙΑ 14,5 δισ. ευρώ
+6,53%*
ΙΣΟΖΥΓΙΟ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) -11,6 δισ. ευρώ
+5,87%*
* Μεταβολή σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016

Σε πρώτη ανάγνωση τα στοιχεία είναι θετικά, αφού αντανακλούν τη βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας, η οποία φαίνεται στην αύξηση των εισαγωγών, αλλά και τη θετική πορεία των εξαγωγών.

Ωστόσο, η δεύτερη ανάγνωση δείχνει ότι μόλις η οικονομική δραστηριότητα αρχίσει να βελτιώνεται αμέσως αυξάνεται η ζήτηση για εισαγωγές.

Και δεν είναι μόνο η κατανάλωση που βασίζεται κατά μεγάλο μέρος στις εισαγωγές, αλλά και η παραγωγή.

Ένα σημαντικό μέρος των εξαγωγών βασίζεται σε εισαγόμενες πρώτες ύλες η μηχανήματα, επομένως για να αυξηθούν οι εξαγωγές πρέπει να πραγματοποιηθούν περισσότερες εισαγωγές.

Το χειρότερο δε είναι ότι οι εισαγωγές αποτελούνται κατά κύριο λόγο από προϊόντα με υψηλά προστιθέμενη αξία όπως μηχανήματα, εξοπλισμός και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, ενώ αντιθέτως οι εξαγωγές αφορούν κυρίως σε προϊόντα χαμηλής προστιθέμενης αξίας, όπως γεωργικά προϊόντα, πρώτες ύλες κ.λπ.

Κι όταν λέμε προστιθέμενη αξία, μιλάμε για την απασχόληση, τις αμοιβές και τα κέρδη που αντιστοιχεί σε κάθε προϊόν.

Το γεγονός δηλαδή ότι οι αμοιβές και τα κέρδη στα κομπιούτερ που εισάγουμε είναι πολύ υψηλότερα από ότι στα κηπευτικά που εξάγουμε.

Είναι ασφαλώς θετικό ότι αυξάνονται οι εξαγωγές, αλλά είναι σαφές ότι απαιτείται πολύ μεγαλύτερη, εκρηκτική αύξηση και μετάβαση σε νέα προϊόντα για να αλλάξει η εικόνα της ελληνικής οικονομίας, η οποία παραμένει κατά βάση εξαρτώμενη από τις εισαγωγές.

Είναι μάλιστα σαφές ότι η μείωση του ελλείμματος που καταγράφηκε τα τελευταία χρόνια δεν οφειλόταν σε εκρηκτική αύξηση των εξαγωγών, αλλά αντίθετα στη μείωση των εισαγωγών η οποία προεκλήθη από τη μείωση της ζήτησης λόγω της ύφεσης και της μείωσης των εισοδημάτων.

Οι εισαγωγές, όμως, δεν υποκαταστάθηκαν από εξαγωγές, οπότε μόλις η οικονομική κατάσταση αρχίζει να βελτιώνεται, η ζήτηση για εισαγόμενα προϊόντα αυξάνεται και πάλι.

Το γεγονός είναι ότι για να αλλάξει αυτή η εικόνα χρειάζονται βαθιές τομές και γενναίες αλλαγές, οι οποίες υπερβαίνουν τον ορίζοντα μιας κυβέρνησης.

Στην πραγματικότητα χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ πολιτικών, οικονομικών και εργασιακών δυνάμεων για τη δομή της οικονομίας και το τι θα παράγει η χώρα μας προκειμένου να ανακτήσει το βιοτικό της επίπεδο και να μπορεί να το μοιράσει με πιο δίκαιο τρόπο.

Μοιράσου το άρθρο: