Του Γιώργου Χ. Παπαγεωργίου

Μια κίνηση που αποτελεί ένα βήμα προς την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές είναι η ανταλλαγή ομολόγων 30 δισ. ευρώ που θα γίνει μέσα στο Νοέμβριο.

Η ανταλλαγή αυτή δεν αλλάζει την αξία του χρέους και δεν αποτελεί «κούρεμα» κάποιου είδους αλλά αποσκοπεί στην αύξηση της εμπορευσιμότητας των ελληνικών ομολόγων, γεγονός που θα βοηθήσει την έκδοση καινούριων τίτλων, όπως προγραμματίζει το υπουργείο Οικονομικών.
Τις κινήσεις πραγματοποιεί ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), ο οποίος προετοιμάζει την ανταλλαγή 20 διαφορετικών εκδόσεων ελληνικών ομολόγων συνολικού ύψους 30 δισ. ευρώ που είχαν εκδοθεί με το κούρεμα (PSI) του 2012 και βρίσκονται σήμερα στα χέρια ξένων κυρίως ιδιωτών.
Η ανταλλαγή θα είναι προαιρετική και θα γίνει στην ίδια ονομαστική αξία που έχουν τα συγκεκριμένα ομόλογα. Εφόσον οι κάτοχοι των παλαιών ομολόγων το επιθυμούν θα τα ανταλλάξουν με τα καινούρια.
Κάθε μία από τις 20 αυτές εκδόσεις των παλαιών ομολόγων έχει συνολική ονομαστική αξία 1,5 δισ. ευρώ, ενώ τα νέα ομόλογα θα “πακεταριστούν” σε 4 νέες εκδόσεις (διάρκειας 5, 10, 15 και 20 ετών) ύψους 5 δισ. ευρώ η κάθε μία.
ΜΕ τον τρόπο αυτό κάθε νέο ομόλογο θα ανήκει σε μια σειρά με μεγαλύτερο όγκο και επομένως θα περιληφθεί σε όλες τις μεγάλες διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών ομόλογων, όπου οι παλιές εκδόσεις δεν έχουν παρουσία λόγω του μικρού μεγέθους τους.
Το όριο για να ενταχθεί μια ομολογιακή έκδοση στις περισσότερες πλατφόρμες είναι 3 δισ. ευρώ.
Το αποτέλεσμα θα είναι να βελτιωθεί συνολικά η παρουσία και η εμπορευσιμότητα του προϊόντος που λέγεται “ομόλογα ελληνικού Δημοσίου”, γεγονός που θα διευκολύνει τις επόμενες εξόδους στις αγορές τις οποίες σκοπεύει να πραγματοποιήσει το υπουργείο Οικονομικών.
Τα 20 παλιά ομόλογα έχουν ονομαστική αξία περίπου 30 δισ. ευρώ, αλλά η τιμή τους στην ελεύθερη (δευτερογενή) αγορά είναι περίπου στο 81% της ονομαστικής αξίας. Όσοι δεχθούν την ανταλλαγή θα πάρουν στα χέρια τους ομόλογα ίσης ονομαστικής αξίας, τα οποία θα έχουν και την αντίστοιχη -ίδια με τη σημερινή- τιμή στη δευτερογενή αγορά.
Η προαιρετική ανταλλαγή επομένως θα είναι απολύτως ουδέτερη και δεν υπάρχει κάποιου είδους κούρεμα.
Η εκτίμηση, όμως, των ειδικών που ασχολούνται με το θέμα είναι ότι μετά την ανταλλαγή, η τιμή των νέων ομολόγων θα κινηθεί ψηλότερα, λόγω ακριβώς των νέων χαρακτηριστικών της έκδοσης, οπότε θα υποχωρήσει η απόδοσή τους (επιτόκιο) η οποία κινείται αντιστρόφως ανάλογα από την τιμή.
Η εξέλιξη αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται χαμηλότερες αποδόσεις για τα ελληνικά ομόλογα σε όλες τις διάρκειες (από 5 έως 20 χρόνια).
Με τον τρόπο αυτό θα γίνει πιο ευνοϊκό το περιβάλλον για νέες εκδόσεις ομολόγων με χαμηλότερο επιτόκιο, που είναι και ο αντικειμενικός στόχος της επικείμενης ανταλλαγής.

Μοιράσου το άρθρο: