Ως ένας από 7 εταίρους, το Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Δικτυακών Εφαρμογών και το Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχαν στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο LEADS. (Ο στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη μίας κατανεμημένης λύσης Δεδομένων-σαν-Υπηρεσία η οποία βασίζεται σε ένα δίκτυο αποτελούμενο από πολλαπλά μικρό-νέφη υπολογιστών.

Η τεχνολογία του LEADS προσφέρει μία πλήρως κατανεμημένη DaaS λύση η οποία επιτρέπει σε μικρές/μεσαίες επιχειρήσεις να συλλέξουν και να αναλύσουν μεγάλους όγκους δεδομένων χωρίς το κόστος και την πολυπλοκότητα ενός τεράστιου data center. Η λύση μας στηρίζεται σε καινοτόμα συστήματα και αλγορίθμους για διαχείριση και ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων πάνω σε ένα δίκτυο από πολύ φθηνότερα (και απλούστερα) micro-clouds. Με τον τρόπο αυτό η λύση του LEADS επιτρέπει σε μικρές/μεσαίες επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν τέτοια Μεγάλα Δεδομένα, ενώ ταυτόχρονα διαμοιράζονται το κόστος της συλλογής, αποθήκευσης, και ανάλυσής τους. Παράλληλα, η πλατφόρμα του LEADS προσφέρει ένα πλούσιο και επεκτεινόμενο σύνολο δυνατοτήτων, όπως η επεξεργασία συνεχών ροών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, η επεξεργασία των δεδομένων με εγγυήσεις προστασίας (privacy) των ατομικών δεδομένων των χρηστών, και η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, μεταξύ άλλων. Ο ρόλος του Εργαστηρίου SoftNet συνίσταται στην ανάπτυξη καινοτόμων αλγορίθμων και συστημάτων για την αποτελεσματική ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσα σα πλαίσια των μοναδικών απαιτήσεων που επιβάλλονται από την κατανεμημένη αρχιτεκτονική των micro-clouds του LEADS.

Μοιράσου το άρθρο: