Για πιέσεις και δημιουργία κλίματος εκφοβισμού για τις συνεδριάσεις των μόνιμων εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση των υποψήφιων διευθυντών, κάνει λόγο η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ).

Με αναλυτική της ανακοίνωση ενημερώνει τους συλλόγους εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα ισχύοντα και τους τρόπους αντίδρασης του κλάδου.

Αναλυτικά η επιστολή – ανακοίνωση της ΔΟΕ:

doe1

doe2