Διεθνές συνέδριο με τίτλο «Media, Polis, Agora – Journalism & Communication in the Digital Era» («Μέσα, Πόλις, Αγορά – Δημοσιογραφία & Επικοινωνία στην Ψηφιακή Εποχή»), θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2018.

Συγκεκριμένα, το συνέδριο διοργανώνεται από το Advanced Media Institute, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), το Εργαστήριο Σπουδών και Εφαρμοσμένων Ερευνών (Laboratoire d’ Études et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales) του Université Toulouse III – Paul Sabatier και τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές: «Στόχος του διεπιστημονικού αυτού συνεδρίου είναι η συνάντηση ερευνητών και επαγγελματιών από διαφορετικά πεδία – μεταξύ αυτών, οι δημοσιογραφικές σπουδές, οι σπουδές στα Μέσα και την επικοινωνία, η πολιτική επικοινωνία, η κοινωνιολογία, οι κριτικές σπουδές, οι σπουδές πολιτικής και διακυβέρνησης, οι τεχνολογικές και οι πολιτισμικές σπουδές – ώστε να συζητηθεί η δυναμική και διαρκώς σημαντική διάδραση της πολιτικής (Πόλις), της δημοσιογραφίας και επικοινωνίας (Μέσα) και της δημόσιας σφαίρας (Αγορά).

Στο συνέδριο θα συζητηθούν επίσης οι προκλήσεις που κομίζουν στα τρία αυτά πεδία (Πόλις, Μέσα, Αγορά) οι εξελίξεις στην ψηφιακή δημοσιογραφία, την ψηφιακή ηθική και τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, στον διαμεσολαβημένο δημόσιο λόγο, στα νέα Μέσα και στάσεις, καθώς και στη διαμεσολαβημένη πολιτική και δημόσια δράση με τη συμμετοχή των πολιτών. Είναι ευπρόσδεκτες θεωρητικές, μεθοδολογικές και εμπειρικές μελέτες, μελέτες περιπτώσεων και συγκριτικές εργασίες απ’ όλον τον κόσμο.

Στο επίκεντρο του εγχειρήματος βρίσκεται η δημόσια πρόσκληση σε επαγγελματίες των Μέσων και δημοσιογράφους για συμμετοχή τους με καινοτόμες ιδέες, εγχειρήματα και βέλτιστες πρακτικές στα πεδία της επικοινωνίας και σύγχρονης δημοσιογραφίας μέσω workshops, σεμιναρίων, εργαστηρίων ή όποιας άλλης μορφής επιλέξουν οι ίδιοι. Απώτερος στόχος είναι η περαιτέρω σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης και θεωρίας με τη δράση στο πεδίο».

Θεματικοί άξονες
1. Διαμεσολαβημένος δημόσιος λόγος

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) ως δημόσια σφαίρα
Πολιτικός λόγος και λόγος των πολιτών, όπως δημοσιεύονται στο διαδίκτυο
Κινητοποίηση που υποστηρίζεται ψηφιακά (Digital Advocacy) και διαμεσολαβείται από την τεχνολογία
Ψηφιακή ρητορική και πειθώ
Ορθολογικός και συναισθηματικός λόγος
Λαϊκισμός των ΜΚΔ και πόλωση
Ψηφιακές πλατφόρμες και εδραίωση του κυρίαρχου λόγου
Κήρυγμα μίσους, ψηφιακή ριζοσπαστικοποίηση και αντίλογος
Τα ΜΚΔ ως φερέφωνα
Αλλοίωση και υπερφόρτωση των πληροφοριών που διακινούνται στα Μέσα
Ελεύθερη έκφραση, έλεγχος και εμπορευματοποίηση του δημόσιου λόγου
Οι κοινότητες ως ακροατήρια, τα ακροατήρια ως κοινότητες
Ρεπερτόρια των Μέσων και κοινότητες που αρθρώνουν δημόσιο λόγο

2. Συμμετοχή, Δράση και Ακτιβισμός στην ψηφιακή εποχή

Αντιλήψεις περί δημόσιου χαρακτήρα και η δημόσια σφαίρα
Πολιτική 2.0 και ηλεκτρονικές εκστρατείες
Νέες μορφές συμμετοχής και ενίσχυσης
Συμμετοχικές μορφές δημοσιογραφίας και η ιδιότητα του πολίτη
Δημοσιογραφία από πολίτες και κοινότητες στην εποχή των ψηφιακών Μέσων
Εναλλακτικά Μέσα, κοινοτικά Μέσα και Ψηφιακά Κοινά (digital commons)
Οι συναισθηματικές διαστάσεις της συνδεδεμένης δράσης (connective action) και της πολιτικής εκστρατείας
Κοινότητες και αντι-κοινά στη δημόσια σφαίρα
Διαμεσολαβημένες διαμαρτυρίες, συνδεδεμένα κοινωνικά κινήματα και ακτιβισμός στον κυβερνοχώρο
Επικοινωνία της υποστήριξης προσφύγων και κοινοτήτων μεταναστών
Ψηφιακή διπλωματία
ΜΚΔ, τεχνολογικές προβλέψεις και κοινωνική αλλαγή
Εγγραμματισμός των πολιτών στα Μέσα

3. Η πολιτική των Νέων Μέσων

Ψηφιακές μεταμορφώσεις της ανθρώπινης ταυτότητας, της κοινωνικής ζωής, της εργασίας, της παραγωγής, της εκπαίδευσης, του χώρου και του χρόνου, της σύλληψης της καθημερινότητας
Τα ΜΚΔ ως πολιτισμικοί, πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες
Ψηφιακοί πυλωροί και διαμόρφωση ημερήσιας διάταξης σε απ’ ευθείας σύνδεση
Η επίδραση του τρίτου προσώπου και η εκλαμβανόμενη επιρροή των Μέσων στην ψηφιακή εποχή
Γνώση, ειδίκευση και δύναμη όπως συσσωρεύονται στις ψηφιακές πλατφόρμες
Καπιταλισμός της πληροφορίας και ψηφιακή εργασία
Ρύθμιση και διακυβέρνηση των πλατφορμών και μέσω αυτών
Διαχείριση ελευθερίας έκφρασης και λογοκρισία στις πλατφόρμες
Διαχείριση περιεχομένου, πρόσβαση και διανομή στην ψηφιακή εποχή
Συνδεδεμένες πλατφόρμες και το εμπορικό έργο της παραγωγής και διαχείρισης περιεχομένου
Ουδετερότητα δικτύου, εποπτεία περιεχομένου και έλεγχος πληροφορίας
Πρόσβαση στο διαδίκτυο, ψηφιακός εγγραμματισμός, ψηφιακά χάσματα και ανάπτυξη του διαδικτύου
Το χάσμα δημόσιου/ιδιωτικού και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή
Τεχνητή νοημοσύνη, αλγοριθμική σύνταξη κειμένων και bots
Οράματα για το πώς οι άνθρωποι μπορούν να ωφεληθούν από τις τεχνολογικές μεταβολές

4. Ψηφιακή δημοσιογραφία, ηθική και κοινωνία

Ποιοτική δημοσιογραφία στην εποχή της παραγωγής περιεχομένου από τους χρήστες
Ηθικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες και οι χρήστες των Μέσων σήμερα
Η ηθική της σύνταξης κειμένων και της λογοδοσίας στην ψηφιακή δημοσιογραφία
Η ηθική της διατύπωσης της αλήθειας, της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας στην ψηφιακή δημοκρατία
Ψευδείς ειδήσεις (fake news), bots και ανάλυση δεδομένων
Τρόποι αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης, της προβοκάτσιας και των bots (ιδιαίτερα σε προεκλογικές περιόδους)
Η ψηφιακή εξέλιξη των εννοιών της ειδίκευσης, της εμπιστοσύνης και της επιφυλακτικότητας
Κανονιστικά πλαίσια για την παραγωγή και διανομή περιεχομένου
Οι ειδήσεις ως δύναμη δημοκρατίας
Ψηφιακή παγκοσμιοποίηση και περιφερειακά πολιτιστικά ήθη

5. Ψηφιακή δημοσιογραφία, παραγωγή και παράδοση περιεχομένου

Δημοσιογραφία στις πλατφόρμες: η παραγωγή και η κατανάλωση ειδήσεων στα ΜΚΔ, για το καλύτερο ή το χειρότερο
Διακρατικές συγκρίσεις στη χρήση των δημοσιογραφικών κοινωνικών Μέσων
Πολιτικές των αιθουσών σύνταξης σε σχέση με τη χρήση των ΜΚΔ
Προσαρμογές δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών Μέσων στην ψηφιοποίηση
Συνδεδεμένες πρωτοβουλίες σχετικά με τις εκδόσεις
Ψηφιακή και διαμεσική εξιστόρηση μύθων
Επέκταση περιεχομένου διά της ψηφιοποίησης
Η χρήση της εικονικής και της επαυξημένης πραγματικότητας στη δημοσιογραφία
Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στη δημοσιογραφία
Αναδυόμενες μορφές υπερτοπικών (hyperlocal) Μέσων
Κυρίαρχο έναντι εναλλακτικού δημοσιογραφικού ψηφιακού περιεχομένου
Ψηφιακή επικοινωνία και ερευνητική δημοσιογραφία
Δημιουργία επώνυμου προϊόντος με ίδια μέσα και διασυνδεδεμένη ηγεσία σκέψης

6. Πολιτική οικονομία των ψηφιακών Μέσων

Μεταβολές στην οικονομική πρακτική και παραγωγή λόγω της ψηφιοποίησης
Νέες μορφές παραγωγής και διανομής που επιτρέπει το διαδίκτυο
Ο ρόλος της πληροφορίας στις διαδικασίες παραγωγής
Επιχειρηματικά μοντέλα για τα κοινωνικά Μέσα
Θεωρίες της αξίας στην ψηφιακή εποχή
Το δικαίωμα ιδιοκτησίας, πνευματικά δικαιώματα και η πνευματική ιδιοκτησία
Ο βαθμός συγκέντρωσης της ψηφιακής βιομηχανίας και τα ψηφιακά ολιγοπώλια/μονοπώλια
Η εμπορευματοποίηση της προσοχής, των δεδομένων και της online κυκλοφορίας
Κριτική της πολιτικής οικονομίας του διαδικτύου
Κριτική του επικοινωνιακού καπιταλισμού
Ψηφιακή εργασία, γνωσιακή εργασία και εργασία μέσω του παιχνιδιού (playbour)
Τεχνητή νοημοσύνη, αυτοματισμός και απασχόληση
Οικονομικά του διαδικτύου, κοινωνική επιχειρηματικότητα και καινοτομία
Αναδυόμενες οικονομίες (π.χ. εικονικά νομίσματα)
Οικονομίες του διαμοιρασμού και παραγωγή μέσω διομότιμων εφαρμογών (peer-to-peer)
Ανισότητες και εκμετάλλευση στην κοινωνία της πληροφορίας
Μορφές ευέλικτης και απλήρωτης εργασίας στις αίθουσες σύνταξης

Μοιράσου το άρθρο: