Θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μετά την τραγωδία στη Δυτική Αττική, έχει η ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 17:00-21:00 στη Θεσσαλονίκη στο ισόγειο του Νέου Δημαρχείου.

Διοργανωτές είναι η Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (ΕΓΕ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, η Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση (ΕΥΕ), ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (ΣΕΓ), και το Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων/ΑΠΘ (ΚΕΟΔΥ).

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές: «Στην ημερίδα, που θα προλογίσει, ο Μανώλης Γλέζος θα γίνουν εισηγήσεις σε θέματα που αφορούν την βροχόπτωση ως ακραίο καιρικό φαινόμενο, το θεσμικό πλαίσιο και η εφαρμογή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αίτια της πλημμυρογένεσης του Ελλαδικού χώρου.
Επιπλέον, θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα από πρόσφατες πλημμύρες στον ελληνικό χώρο, θέματα γεωκινδύνων διάβρωσης και εδαφορροών σε πλημμυρικά φαινόμενα, ο ρόλος της διαμόρφωσης των υδρομορφολογικών χαρακτηριστικών των κοιτών αστικών χειμάρρων για αντιπλημμυρική προστασία και μέθοδοι εκτίμησης της τρωτότητας έναντι των πλημμυρών.

Οι εισηγήσεις θα γίνουν από διακεκριμένους επιστήμονες που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα των πλημμυρών. Στο τέλος θα ακολουθήσει συζήτηση και θα γίνουν παρεμβάσεις με τη συμμετοχή όλων των ομιλητών.
Το θέμα της ημερίδας είναι επίκαιρο και λόγω των πρόσφατων πλημμυρών στη Δυτική Αττική και λόγω του ότι ο πλημμυρικός κίνδυνος είναι υψηλός σε πολλές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας».

Το αναλυτικό πρόγραμμα

Μέρος 1ο «Κλιματική αλλαγή και Πλημμύρες-Θεσμικό πλαίσιο» (17:30-19:00)
Προεδρείο: Σπυρίδων Παυλίδης (Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ, Πρόεδρος ΕΓΕ)
Αθανάσιος Σαρόπουλος (Πρόεδρος Παραρτήματος ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας)
Ομιλητές
Προλογίζει ο Μανώλης Γλέζος
1) «Η Βροχόπτωση ως Ακραίο Καιρικό Φαινόμενο».
Θεόδωρος Καρακώστας (Καθηγητής Μετεωρολογίας ΑΠΘ, Τμήμα Γεωλογίας)
2) «Το θεσμικό πλαίσιο και η εφαρμογή του στη Ευρωπαϊκή Ένωση»
Νικόλαος Θεοδοσίου (Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ)
3) «Τα αίτια της πλημμυρογένεσης του Ελλαδικού χώρου: Κλιματική αλλαγή-Θεομηνία-Ακραία καιρικά φαινόμενα- ή κάτι άλλο;
Παναγιώτης Στεφανίδης (Καθηγητής Τμήμα Δασολογίας ΑΠΘ)
4) «Η εφαρμογή του Ενωσιακού Θεσμικού Πλαισίου για τις Πλημμύρες»
Αγγελική Καλλία -Αντωνίου (Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, Καθηγήτρια Δικαίου Περιβάλλοντος ΕΚΔΔΑ)

Διάλειμμα 19:00 – 19:15

Μέρος 2ο «Μελέτες περίπτωσης» (19:15-20:30)
Προεδρείο: Νικόλαος Θεοδοσίου (πρόεδρος ΕΥΕ) Τριαντάφυλλος Κακλής (Γ. Γραμματέας ΣΕΓ)
5) «Πρόσφατες πλημμύρες στον ελληνικό χώρο»
Γεώργιος Σούλιος (Ομότιμος Καθηγητής Υδρογεωλογίας ΑΠΘ)
6) «Θέματα γεωκινδύνων διάβρωσης και εδαφορροών σε πλημμυρικά φαινόμενα: Ανάλυση και μέτρα προστασίας»
Βασίλειος Μαρίνος (Επίκ. Καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας ΑΠΘ)
7) «Διαμόρφωση των υδρομορφολογικών χαρακτηριστικών των κοιτών αστικών χειμάρρων για αντιπλημμυρική προστασία»
Κωνσταντίνος Βουβαλίδης (Αν. Καθηγητής Φυσικής Γεωγραφίας ΑΠΘ)
8) «Εκτίμηση της τρωτότητας έναντι των πλημμυρών»
Κωνσταντίνος Βουδούρης (Αν. Καθηγητής Υδρογεωλογίας ΑΠΘ, αντιπρόεδρος ΚΕΟΔΥ)

Μέρος 3
Συζήτηση-Παρεμβάσεις-Συμπεράσματα (20:30 – 21:00)
Προεδρείο: Π. Στεφανίδης, N. Θεοδοσίου, Σ. Παυλίδης, Κ. Βουδούρης
Συζήτηση-Παρεμβάσεις-Συμπεράσματα (με τη συμμετοχή όλων των ομιλητών)

Μοιράσου το άρθρο: