Κατατέθηκε το μεσημέρι στη Βουλή η τροπολογία  για την τροποποίηση του καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μέχρι τις 8 το βράδυ, η ψηφοφορία των μελών – μετόχων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης του φορέα που καλούνται να αποφασίσουν ΝΑΙ η ΟΧΙ στην τροποποίηση του καταστατικού.

Για να εγκριθεί η τροπολογία απαιτείται απαρτία του 50% και τα 3/4 των μελών να έχουν ψηφίσει ΝΑΙ.

Τι προβλέπει η τροπολογία του υπουργείου Υγείας:

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία διευρύνεται ο κύκλος των υπαγόμενων στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ.

Στην επικουρική ασφάλιση και στην ιατροφαρμακευτική – νοσοκομειακή περίθαλψη υπάγονται, πέρα από τα μέλη των προβλεπομένων Ενώσεων, όλοι οι μισθωτοί σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και οι μισθωτοί σε πρακτορεία ειδήσεων και γραφεία τύπου, με εξαίρεση όσους υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση των αλληλοβοηθητικών σωματείων με την επωνυμία «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.) καθώς και οι ιδιοκτήτες, εταίροι, μέτοχοι των εν λόγω επιχειρήσεων και έως δύο φυσικά πρόσωπα ανά μέσο. Στην ασφάλιση για εφάπαξ παροχή υπάγονται όσοι ήταν ήδη ασφαλισμένα στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π ή σε κλάδο πρόνοιας άλλου φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης.

  • Προβλέπονται οι ασφαλιστικές εισφορές για επικουρική ασφάλιση (3,5% ασφαλισμένου και 3,5% εργοδότη), για ασφάλιση υγείας (2,55% ασφαλισμένου και 4,55% εργοδότη) και για ασφάλιση πρόνοιας (1% επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου).
  • Επανακαθορίζονται τα έσοδα του Οργανισμού, στα οποία περιλαμβάνονται, πέρα από τις προαναφερόμενες εισφορές, και εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης, κατά το μέρος που προέρχεται από αμιγή δραστηριότητα επιχείρησης ή εκμετάλλευσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας.

ΠΗΓΗ:ΕΡΤ1/Ρεπορτάζ: Ηλίας Κούκος

Σχετική είδηση:Σε εξέλιξη η ψηφοφορία για τις τροποποιήσεις στο καταστατικό του ΕΔΟΕΑΠ (video)

Μοιράσου το άρθρο: