Ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, Ντέιβις «βύθισαν» ένα γκρουπ εθελοντών σε ένα περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας για να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο ο ανθρώπινος εγκέφαλος συγκεντρώνει και οργανώνει τις μνήμες και στη συνέχεια, παρακολούθησε τη δραστηριότητα στον ιππόκαμπό τους.

Oι επιστήμονες χρησιμοποίησαν την τεχνολογία fMRI για να παρατηρήσουν τη δραστηριότητα αυτή, ενώ οι συμμετέχοντες ανακαλούσαν τις αναμνήσεις τους από την εμπειρία. Μέσω του πειράματος, οι ερευνητές απέδειξαν ότι διαφορετικά τμήματα του ιππόκαμπου ενεργοποιούνται ανάλογα με τους διαφορετικούς τύπους μνήμης.

Στην εμπειρία VR, οι συμμετέχοντες «πήγαν» σε διαφορετικά σπίτια που είχαν διαφορετικά αντικείμενα και προσπάθησαν να τα απομνημονεύσουν σε δύο χωριστά πλαίσια, ποιο βίντεο και ποιο σπίτι. Αυτή η άσκηση εντοπίζει τόσο την επεισοδιακή (βίντεο) όσο και τη χωρική (οικιακή) μνήμη καθώς αυτές ενεργοποιούν διαφορετικές περιοχές του ιππόκαμπου.

Αυτή η μελέτη επέτρεψε στους ερευνητές να εντοπίσουν μια περιοχή του ιππόκαμπου που συμμετέχει στην ανάκληση κοινών πληροφοριών (όπως τα εικονικά αντικείμενα που ήταν στο βίντεο) και μια άλλη ξεχωριστή περιοχή που συνδέεται με τις αναμνήσεις διαφορών σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Επιπλέον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πειράματος, ο ιππόκαμπος συνδέεται με τις επεισοδιακές μνήμες που συνδέουν το χρόνο και τον χώρο, γεγονός που αναιρεί την υπάρχουσα θεωρία ότι ο ιππόκαμπος κωδικοποιεί κυρίως τις χωρικές αναμνήσεις.

ΠΗΓΗ: Futurism

 

Μοιράσου το άρθρο: