Παρέμβαση με στόχο την ένταξη του υγροβιότοπου του Κολοβρέχτη στην Εύβοια, στις προστατευόμενες περιοχές Νatura, έκανε ομάδα πολιτών, που δραστηριοποιείται για τη διάσωση και ανάδειξη του υγροβιότοπου.

Συγκεκριμένα, κατέθεσε υπόμνημα στην δημόσια διαβούλευση του υπουργείου Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο το οποίο αφορά την «Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών» (περιοχές Natura).

Όπως σημειώνει η ομάδα πολιτών: «Η διαβούλευση αυτή έληξε στις 22 Νοεμβρίου και για την Εύβοια το εν λόγω σχέδιο νόμου προβλέπει την ίδρυση φορέα διαχείρισης περιοχών Natura, στον οποίο όμως δεν περιλαμβάνεται ο Κολοβρέχτης.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου «δύναται να τροποποιούνται τα όρια χωρικής αρμοδιότητας των ΦΔΠΠ ή να υπάγονται στη διοίκηση και διαχείρισή τους και άλλες περιοχές ανάλογα με τα προστατευτέα αντικείμενα».

Στο πλαίσιο αυτό, με δεδομένη την υποχρέωση της πολιτείας να μεριμνά για την προστασία του οικοσυστήματος, με βάση τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στους πολίτες, σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κοινοτική νομοθεσία, η ομάδα πολιτών για τη διάσωση και ανάδειξη του Κολοβρέχτη ζητά την ένταξη του υγροβιότοπου στις αρμοδιότητες του υπό σύσταση φορέα διαχείρισης των περιοχών υπό καθεστώς προστασίας NATURA του νομού Εύβοιας.

Πρόκειται για πρόταση-αίτημα που επιπλέον ενισχύεται από την δραστηριοποίηση των πολιτών της περιοχής μας, ώστε να προστατευτεί και να αναδειχτεί ως υγροβιότοπος ως κοινός φυσικός, κοινωνικός και πολιτισμικός πόρος, ως περιβαλλοντικό και κοινωνικό αγαθό προσβάσιμο στους πολίτες, αγαθό δημόσιου, όχι ιδιωτικού χαρακτήρα».

Σχετικές ειδήσεις:
Μέτωπο φορέων στην Εύβοια για τη διάσωση του υγροβιότοπου του Κολοβρέχτη

Συζητήσεις για Κολοβρέχτη και ανεμογεννήτριες στην Οικογιορτή Εύβοιας

Εκδήλωση για τον υγροβιότοπο του Κολοβρέχτη στην νέα Αρτάκη

Μοιράσου το άρθρο: