Οι εργοδότες στην Ελλάδα καταγράφουν μέτριες προοπτικές προσλήψεων για το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου του 2017 σύμφωνα με την Έρευνα για τις Προθέσεις Προσλήψεων της ManpowerGroup που ανακοινώθηκε σήμερα. Όμως, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης είναι οι ισχυρότερες που έχουν αναφερθεί τα τελευταία εννέα χρόνια.

«Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +15% και πρόκειται για τις ισχυρότερες που έχουν αναφερθεί τα τελευταία εννέα χρόνια. Οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους,» αναφέρει η έκθεση.

Πιο αναλυτικά, η έκθεση αναφέρει:

• Οι Έλληνες εργοδότες καταγράφουν μέτριες προθέσεις προσλήψεων για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος- Δεκέμβριος. Με το 20% των εργοδοτών να προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 11% να προβλέπει μείωση και το 66% να μην αναμένει κάποια αλλαγή.
• Οι ισχυρότερες αγορές εργασίας αναμένονται σε τρεις τομείς, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +21% στον τομέα Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, +20% στον τομέα της Γεωργίας και +18% για τον τομέα Μεταφορών & Επικοινωνιών.
• Οι πιο επιφυλακτικές Προοπτικές, τη τάξης του +6%, καταγράφονται από τους εργοδότες του τομέα Τουρισμού.
• Προβλέπεται αξιόλογη αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων και στις δύο περιφέρειες. Οι εργοδότες στη Βόρεια Ελλάδα αναμένουν τον ισχυρότερο ρυθμό προσλήψεων, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +15%, ενώ οι Προοπτικές στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής ανέρχονται σε +13%.

• Οι εργοδότες των Μεσαίων επιχειρήσεων καταγράφουν τις ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +26% ενώ και οι εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων προβλέπουν μια δραστήρια αγορά εργασίας, καταγράφοντας Προοπτικές της τάξης του +24%.

«Οι προοπτικές προσλήψεων για το τέταρτο τρίμηνο του 2017 υπογραμμίζουν με σαφήνεια ότι το 2017 αποτελεί μια χρονιά που παρέχει σταθερή ανάπτυξη στις ευκαιρίες απασχόλησης στην Ελλάδα. Μια βαθύτερη ματιά στα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύει την εστίαση σε πιο ευέλικτες οργανωτικές δομές, όπου η ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας και η συνεχής αναβάθμιση και εξέλιξη των δεξιοτήτων παράγει νέες θέσεις εργασίας.

Η ζήτηση για outsourcing υπηρεσίες συνεχώς αυξάνεται, δίνοντας ισχυρή ώθηση ανάπτυξης στον τομέα της παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις. Επίσης, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ανάπτυξη νέων προϊόντων αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση, ειδικά για τον κλάδο των Ασφαλειών, Χρηματοοικονομικών και Τηλεπικοινωνιών, καλλιεργώντας πρόσφορο έδαφος για την απόκτηση ταλέντων από διαφορετικούς κλάδους, όπως του εμπορίου FMCG,» τονίζει η κ. Φανή Κλειδά, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ManpowerGroup.

Μοιράσου το άρθρο: