Νέα μείωση κατά 1,7 δισ. ευρώ του ανώτατου ορίου για την παροχή έκτακτης ρευστότητας (ELA) προς τις εγχώριες τράπεζες ενέκρινε η ΕΚΤ κατόπιν αιτήματος της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), αντανακλώντας την βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας. Το ανώτατο όριο προσδιορίσθηκε στο ποσό των 26,9 δισ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΤτΕ έχει ως εξής:

Στις 8 Νοεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 26,9 δισεκ. ευρώ έως και την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 1,7 δισεκ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Μοιράσου το άρθρο: