Το ποσό του 1,3 δισ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο από την πώληση εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων μέσω δημοπρασίας με επιτόκιο 1,91% που είναι αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη δημοπρασία σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) .

Πιο αναλυτικά:

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 1.000 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 1,91%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.362 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,36 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, στις 12μ.μ.

Μοιράσου το άρθρο: