Την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μιας Στάσης (One stop shop) για την διευκόλυνση των διαδικασιών του εξωτερικού εμπορίου (Ενιαία Θυρίδα), στην ΑΑΔΕ , προβλέπει τροπολογία η οποία κατατέθηκε στη Βουλή.

Η Ενιαία Θυρίδα στοχεύει στην ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται στη διασυνοριακή κίνηση των εμπορευμάτων και αναπτύσσεται με επίκεντρο το εμπόρευμα και την διακίνησή του, τονίζει η αιτιολογική έκθεση.

Μέσω της «Ενιαίας Θυρίδας» θα διενεργείται η ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση όλων των σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση των προβλεπόμενων αδειών, πιστοποιητικών και εγκρίσεων που απαιτούνται για τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων (τελωνειακές και προτελωνειακές διαδικασίες) .

Μοιράσου το άρθρο: