Σε κάθε 100 εργαζόμενους στην Ελλάδα θα αντιστοιχούν 73 συνταξιούχοι το 2050 σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ «Pensions at a Glance 2017» για τις συντάξεις. H ίδια έκθεση εκτιμά ότι οι ελληνικές κρατικές συνταξιοδοτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ θα σημειώσουν πτώση τις επόμενες δεκαετίες μετά την κατακόρυφη άνοδο των τελευταίων δεκαετιών.

Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω ανά 100 άτομα που έχουν ηλικία μεταξύ 20 και 64 ετών διαμορφώνεται σε 39,2 το 2025 και 73,4 το 2050 και 75,2 το 2075.

Το 2015, η Ιαπωνία ήταν η πιο γερασμένη χώρα στον ΟΟΣΑ με 47 ενώ η Ελλάδα, η Φινλανδία και η Ιταλία είχαν επίσης υψηλά ποσοστά. Μέχρι το 2075, το ποσοστό αναμένεται να φθάσει το 79 στη Κορέα, στο 76 στην Ιαπωνία, στο 75 στην Πορτογαλία και στο 73 στην Ελλάδα.

Οι κρατικές δαπάνες για συντάξεις στην Ελλάδα ακολουθούν ανοδική τάση από το 1990 μέχρι και το 2013 αλλά εκτιμάται πως θα υποχωρήσουν στο μέλλον. Οι δαπάνες ανήλθαν στο 17,4% του ΑΕΠ το 2013 από 13,3% το 2010, 11,4% το 2005 10,4% το 2000 και 9,5% το 1990.

Η μέση κρατική δαπάνη για συντάξεις στον ΟΟΣΑ ανήλθε σε 8,2% του ΑΕΠ το 2013, 7,7% το 2010 και 6,8% το 2005.

Οι κρατικές δαπάνες στην Ελλάδα εκτιμάται πως θα υποχωρήσουν στο 15,5% του ΑΕΠ το 2002 και 14,4% το 2030.

Μετά την συνταξιοδότηση το 2016, οι Ελληνίδες εκτιμάται πως θα ζήσουν 25,5 χρόνια και οι Ελληνες 20,6 χρόνια κατά μέσο όρο έναντι 22 και 18 χρόνια αντίστοιχα στον ΟΟΣΑ.

Οσον αφορά τα εισοδήματα των ηλικιωμένων άνω των 65 ετών, αυτά αντιπροσώπευαν το 97% των εισοδημάτων ολόκληρου του πληθυσμού με βάση τα στοιχεία του 2014 έναντι 87,6% που ήταν ο μέσος όρος στον ΟΟΣΑ.

Το 12,5% όλων των ηλικιωμένων άνω των 65 ετών στον ΟΟΣΑ έχει εισοδήματα κάτω από το όριο της εθνικό όριο φτώχειας. Στην Ελλάδα, το ποσοστό ανέρχεται σε 8,2%.

Ο μέσος μισθός στον ΟΟΣΑ ανερχόταν σε 36.622 δολάρια έναντι 21.123 στην Ελλάδα το 2016.

Η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης στον ΟΟΣΑ για τους ανθρώπους ηλικίας 55 με 59 ετών με 47% και 38% αντίστοιχα, σημειώνει η έκθεση.

Η Ελλάδα, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Ισπανία και η Τουρκία έχουν ποσοστά απασχόλησης που υπολείπονται του μέσου όρου του ΟΟΣΑ.

Μοιράσου το άρθρο: