Το υφιστάμενο πλαίσιο εξυγίανσης επιχειρήσεων και νοικοκυριών διευκολύνει τη δημιουργία στρατηγικών κακοπληρωτών, δηλαδή εκείνων που μπορούν αλλά δεν πληρώνουν, υπονομεύοντας την λειτουργία της αγοράς και την ανάκαμψη της οικονομίας αναφέρει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο του.

«Η προσπάθεια να κρύψουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί είναι πλέον αδιέξοδη,» τονίζει ο ΣΕΒ. «Η απουσία των κατάλληλων νομικών εργαλείων εξυγίανσης, που να επιλύουν σύντομα και αποτελεσματικά τα προβλήματα που προκύπτουν σε επιχειρήσεις ή νοικοκυριά που βρίσκονται σε αδυναμία εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεών τους, αποτρέποντας ταυτόχρονα τον ηθικό κίνδυνο αλλά και προσφέροντας τη δεύτερη ευκαιρία στον επιχειρηματία ή στο νοικοκυριό που συνεργάζεται και συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία εξυγίανσης, συμβάλλει καθοριστικά στη μεγέθυνση του προβλήματος.»

Ο ΣΕΒ υπογραμμίζει ότι για να αλλάξει αυτό θα πρέπει «το υφιστάμενο πλαίσιο των προπτωχευτικών και πτωχευτικών διαδικασιών καθώς και ο υπό θεσμοθέτηση εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, να αποτελέσουν ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο και να αλληλοσυμπληρώνονται αρμονικά.»

Οι οικονομολόγοι του ΣΕΒ παρατηρούν ότι «η εμπλοκή της δικαιοσύνης (και οι αναπόφευκτες καθυστερήσεις που αυτό συνεπάγεται) πρέπει να προβλέπεται μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο«.

«Ειδικά, σε ό,τι αφορά στο ζήτημα των ποινικών και μη ευθυνών στελεχών του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, εξασφάλισης της συμμετοχής όσων έχουν διαφωνίες καθώς και του φορολογικού χειρισμού αναδιαρθρώσεων και διαγραφών, είναι επείγουσα η ανάγκη εξεύρεσης λειτουργικών λύσεων ώστε να προχωρήσει η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων οφειλών με έναν τρόπο που να επιτρέπει στις επιχειρήσεις, που σήμερα αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω της παρατεταμένης κρίσης, «να γυρίσουν σελίδα» χωρίς όμως να στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός στις αγορές,» προσθέτουν.

Οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι ίδιες για όλες τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και των μεσαίων, υπογραμμίζουν.

Στο εβδομαδιαίο δελτίο του, ο ΣΕΒ χαρακτηρίζει ιδιαίτερα θετική την πρώτη εκτίμηση για το ΑΕΠ του 3ου τριμήνου ενώ ο αποπληθωρισμός μειώνεται και λόγω της αύξησης των φόρων.

Επίσης, τα κρατικά έσοδα αυξήθηκαν σημαντικά για δεύτερο μήνα και σε συνδυασμό με την πολιτική συγκράτησης των ταμειακών πληρωμών που στερούν κρίσιμη ρευστότητα από την αγορά, συνεχίζουν να παράγουν ολοένα μεγαλύτερα πρωτογενή πλεονάσματα.

Μοιράσου το άρθρο: