Οι τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών εμφάνισαν οριακή αύξηση το 1ο εξάμηνο σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα το 2015 ενώ μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στα μισθώματα των γραφείων το ίδιο διάστημα σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Αντίθετα, οι τιμές και τα ενοίκια των καταστημάτων υποχώρησαν το 1ο εξάμηνο σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό, τονίζει.

H ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος έχει ως εξής:

1. Δείκτες γραφείων

Δείκτης τιμών γραφείων

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το α΄ εξάμηνο του 2016 οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν οριακά κατά 0,2% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2015. Πρόκειται για το τρίτο συνεχόμενο εξάμηνο κατά το οποίο παρατηρείται οριακή θετική τάση στις τιμές αυτές (0,2% το α΄ εξάμηνο του 2015 και 0,1% το β΄ εξάμηνο του 2015). Πιο αναλυτικά, κατά το α΄ εξάμηνο του 2016 οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας υποχώρησαν κατά 0,5%, ενώ αυξήθηκαν κατά 1,4% στη Θεσσαλονίκη και κατά 0,8% στην υπόλοιπη Ελλάδα σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο.

Για το σύνολο του 2015, ο μέσος ρυθμός μεταβολής των ονομαστικών τιμών γραφείων υψηλών προδιαγραφών διαμορφώθηκε στο -0,1% για το σύνολο της Ελλάδος σε σχέση με το 2014, ενώ ο αντίστοιχος μέσος ρυθμός μεταβολής των τιμών ήταν -0,2% για την Αθήνα, -5,2% για τη Θεσσαλονίκη και 1,2% για την υπόλοιπη Ελλάδα (αναθεωρημένα στοιχεία).

Δείκτης μισθωμάτων γραφείων

Το α΄ εξάμηνο του 2016, τα μισθώματα των γραφείων για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 0,7% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2015 (προσωρινά στοιχεία), έναντι μείωσης κατά 0,1% και 1,2% το α΄ και το β΄ εξάμηνο του 2015 αντίστοιχα.

2. Δείκτες καταστημάτων

Δείκτης τιμών καταστημάτων

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το α΄ εξάμηνο του 2016 οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών παρουσίασαν μείωση 0,8% για το σύνολο της χώρας σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2015. Κατά το β΄ εξάμηνο του 2015 είχε καταγραφεί θετική μεταβολή 0,4%, ενώ το α΄ εξάμηνο του 2015 είχε καταγραφεί μείωση 3,6%.

Πιο αναλυτικά, το α΄ εξάμηνο του 2016 οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και στη Θεσσαλονίκη μειώθηκαν κατά 1,3% και 1,1% αντίστοιχα, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα αυξήθηκαν οριακά κατά 0,2% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο.

Για το σύνολο του 2015 και με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, ο μέσος ρυθμός μείωσης των ονομαστικών τιμών καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών διαμορφώθηκε σε 3,5% για το σύνολο της Ελλάδος σε σχέση με το 2014, ενώ ο αντίστοιχος μέσος ρυθμός μείωσης των τιμών ήταν 2,6% για την Αθήνα, 2,5% για τη Θεσσαλονίκη και 5,3% για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Δείκτης μισθωμάτων καταστημάτων

Κατά το α΄ εξάμηνο του 2016, τα μισθώματα των καταστημάτων για το σύνολο της χώρας υποχώρησαν οριακά κατά 0,3% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2015 (προσωρινά στοιχεία). Ο ρυθμός μείωσης των μισθωμάτων καταστημάτων επιβραδύνθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο ρυθμό των αμέσως προηγούμενων εξαμήνων (-2,3% το α΄ εξάμηνο του 2015 και -3,0% το β΄ εξάμηνο του 2015).

Μοιράσου το άρθρο: