Αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Εδεσσαίο, ύψους 1.900.000 ευρώ και στο χείμαρρο Τόπλιτσα Λουτρακίου Πέλλας, ύψους 2.040.000 ευρώ, προωθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Στον ποταμό Εδεσσαίο παρατηρήθηκαν φαινόμενα διάβρωσης στον πυθμένα και τα πρανή με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθιζήσεις των παράπλευρων οδών και πλημμύρες στις ιδιοκτησίες που αναπτύσσονται παράλληλα στον ποταμό. Στο χείμαρρο Τόπλιτσα, οι αναβαθμοί παρουσίασαν φθορές από τη δράση των πλημμυρών των τελευταίων δεκαετιών και καταστράφηκαν σχεδόν ολοκληρωτικά μετά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα του 2016. Το αποτέλεσμα ήταν να αυξηθεί η ταχύτητα ροής των χειμαρρικών υδάτων και να διαβρωθούν τα αναχώματα. Οι εργασίες για τα παραπάνω έργα εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν σε έξι μήνες.