Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος σε συνεργασία με τους Πολιτιστικούς φορείς της πόλης της Θεσσαλονίκης διοργανώνουν Συνέδριο με τίτλο «Διαπολιτιστικά Δίκτυα της Θεσσαλονίκης»

Τοποθεσία: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Κτίριο Β, Αίθουσα Β1, Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Γλώσσα: Οι εισηγήσεις και η συζήτηση που θα ακολουθήσει θα πραγματοποιηθούν στην ελληνική γλώσσα.

Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι δωρεάν. Κατόπιν αιτήσεως, θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης, μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου.

Αναγκαία η δήλωση συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο παρακάτω link:
https://e-services.ihu.edu.gr/registration-form/1224/online-form

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα το βρείτε στο link:
https://www.ihu.edu.gr/images/events/2019/15-2/CultNet_Programme.pdf

Μοιράσου το άρθρο: