Το πρόγραμμα Smart_Urbana θα παρουσιαστεί σε Διημερίδα στο Δήμο Βόλβης, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2017, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλβης. Το έργο, με ακρωνύμιο «Smart Urbana», αφορά την εφαρμογή και αξιοποίηση καινοτόμων συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αναπτύσσοντας ένα Smart_City_Monitor, με ενημέρωση των πολιτών και παροχή ψηφιακών υπηρεσιών για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη και την αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών εντός του Δήμου.
Δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να δημιουργήσουν ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον για τους δημότες, με διαφάνεια στις τοπικές διαδικασίες, με την παροχή ενός πλούσιου συνόλου υπηρεσιών πληροφόρησης, που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και δυνατότητα ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο. Το έργο προσφέρει τεχνολογία αιχμής Smart City Monitor και Sofia2 που αναπτύχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία πρωτότυπων αστικών υπηρεσιών και εφαρμογών με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του IoT.
Οι πιλοτικές δράσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου είναι οι εξής:
Δράση 1: Εφαρμογή μέσων που βοηθούν στην «έξυπνη» τοπική διακυβέρνηση για εξασφάλιση της ποιότητας ζωής στις ευρωπαϊκές πόλεις σύμφωνα με διεθνή πρότυπα όπως το ISO 37120.
Δράση 2: Εφαρμογή νέων μέσων παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας μέσω μεγάλου αριθμού αισθητήρων και τεχνολογίας IoT στον δημοτικό ιστό και στα δημοτικά οχήματα μεταφοράς.
Στο έργο συμμετέχουν πέντε ευρωπαϊκές πόλεις από την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Μολδαβία. Ο Δήμος Βόλβης αποτελεί εταίρο του έργου, διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο, έχοντας ήδη στη διάθεσή του εφαρμογές «έξυπνων» πόλεων – για τον έλεγχο της κατανάλωσης της ενέργειας, του νερού, της διαχείρισης των αποβλήτων, της κυκλοφορίας, του οδοφωτισμού, των κτιρίων, του μηχανολογικού εξοπλισμού, της αντιμετώπισης των έκτακτων καταστάσεων, της ενίσχυσης της ασφάλειας, της βελτίωσης των τουριστικών υπηρεσιών και της έγκαιρης και πλήρους ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών και τουριστών – και αποτελεί έναν από τους ηγέτες της εθνικής εμπειρογνωμοσύνης στην ανάπτυξη πρακτικών λύσεων, που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών.
Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου προγράμματος και των πιλοτικών του εφαρμογών θα μπορέσουν στη συνέχεια να εφαρμοστούν και σε άλλους τομείς αλλά και σε άλλους Δήμους, πάντα με γνώμονα τη βελτιστοποίηση της ζωής των δημοτών.
Στο πλαίσιο του έργου SMART URBANA θα πραγματοποιηθεί διημερίδα στις 14-15 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλβης, στον Σταυρό. Κατά τη διάρκειά της θα παρουσιαστεί το έργο, η πλατφόρμα smart city monitor που αναπτύχθηκε, οι πιλοτικές της εφαρμογές και θα συζητηθούν οι δυνατότητες περαιτέρω χρήσης της σε τομείς που αφορούν τον τουρισμό, την αειφορία και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Στη διημερίδα θα συμμετέχουν την πρώτη ημέρα εκπρόσωποι της περιφέρειας, οργανισμών, φορέων και ερευνητικών κέντρων και τη δεύτερη ημέρα εμπλεκόμενοι φορείς σε επίπεδο Δήμου, οι διευθύνσεις και στελέχη του δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 23970 61661 ή να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά στο consultant@dimosvolvis.gr.

Μοιράσου το άρθρο: