Η αναδιάρθρωση των δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί μέρος της ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων που θα γίνει στο τέλος  Νοεμβρίου δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης.

Μιλώντας σε εκδήλωση για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ο κ. Σταθάκης είπε ότι στο τέλος του Νοεμβρίου θα ολοκληρωθεί σε συνεργασία με τους εταίρους η στρατηγική για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η αναδιάρθρωση των δανείων των μικρομεσαίων αποτελεί μέρος της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και της ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων που θα γίνει στο τέλος του Νοεμβρίου, με εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και όποιων άλλων μέτρων αποφασιστούν. Ο κ. Σταθάκης επεσήμανε την ανάγκη ενοποίησης επιμέρους χρηματοδοτικών εργαλείων που παρουσιάζουν χαμηλή απορροφητικότητα, ενώ αναφέρθηκε στην ιδέα δημιουργίας επενδυτικής τράπεζας, την οποία, όπως είπε, επιθυμεί και η Ευρώπη, καθώς και στη μετεξέλιξη του ΕΤΕΑΝ σε επενδυτικό φορέα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Μελέτη της PWC που παρουσιάστηκε, προσδιορίζει τις κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 13 δισ. ευρώ ως το 2020, για αντικατάσταση εξοπλισμού, επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης, συν 9 δισ. που θα πρέπει να αναχρηματοδοτήσουν σταδιακά οι τράπεζες. Προτείνεται μεταξύ άλλων η δημιουργία ταμείου επιχειρηματικών κεφαλαίων που θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο με αρχικό κεφάλαιο ύψους 200-300 εκατ., η δημιουργία λευκού Τειρεσία στον οποίο θα εντάσσονται υποχρεωτικά όσες επιχειρήσεις θέλουν να πάρουν δάνειο, και ο συντονισμός των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις, διαφορετικές διαδικασίες και απαιτήσεις.

Ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Σ. Λαζαρίδης, εκτίμησε ότι μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, θα υπάρξει τεράστιο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα.

Μοιράσου το άρθρο: