Στα πλαίσια της Κοινοτικής Οδηγίας της Ε.Ε. που αφορά τα «Μέτρα για τη βελτίωση και διαχείριση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος» και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια, τοποθετήθηκε στο Αγρίνιο Μεταφερόμενος Σταθμός Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης «Airpointer» .   

Το 2013 είχε  τοποθετηθεί διαδοχικά  στην περιοχή της Ανατολικής Πάτρας, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της ΒΙ.ΠΕ Πατρών για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά την περίοδο λειτουργίας των πυρηνελαιουργείων και στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων Λεχαινών. Τώρα μεταφέρθηκε και εγκαταστάθηκε με τη συμβολή του Δήμου Αγρινίου σε κεντρικό κτίριο της πόλης, όπου τέθηκε σε λειτουργία με τη συνδρομή και της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  Με τον Μεταφερόμενο Σταθμό Μέτρησης η καταγραφή των ατμοσφαιρικών ρύπων είναι συνεχής και τα δεδομένα αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο, ενώ έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο για on-line λήψη των δεδομένων, με δυνατότητα λήψης μέχρι και ανά ένα λεπτό της ώρας  .
«Η συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας αποτελεί προτεραιότητα της Περιφέρειας» δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νικόλαος Μπαλαμπάνης, ο οποίος πρόσθεσε ότι «η προσπάθεια καταγραφής τυχόν σημειακών πηγών ρύπανσης συμβάλλει στη έγκαιρη λήψη μέτρων προστασίας, με πρωταρχικό στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος».

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων του Airpointer αναρτώνται καθημερινά στο διαδικτυακό χώρο της Περιφέρειας  .
 

Νίκη Παπαδούλα

Μοιράσου το άρθρο: