Ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου προχώρησε στην προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Έργου, για την κατασκευή του Βιολογικού της Παλαιόχωρας προϋπολογισμού 1.550.000,00€. Ο διαγωνισμός αφορά την κατασκευή των αντλιοστασίων και του υποθαλάσσιου αγωγού για την συλλογή – μεταφορά – διάθεση των λυμάτων προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων – Βιολογικός Παλαιόχωρας που θα κατασκευαστεί στην περιοχή Τροχαλού. Το υπόλοιπο μέρος των δικτύων κατασκευάζεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αναβάθμιση δημοτικής οδού Παλαιόχωρας -Κουντούρας». Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020».

Μοιράσου το άρθρο: