Να αναλάβει η ΠΕΔ την πρωτοβουλία για την χρηματοδότηση και ανάθεση παροχής υπηρεσίας εκπόνησης επιχειρησιακών σχεδίων έκτακτης ανάγκης για κάθε Δήμο του νησιού – που αδυνατεί αποδεδειγμένα να ανταποκριθεί στις θεσμικές υποχρεώσεις για τα θέματα πολιτικής προστασίας – μετά τη λήψη σχετικής απόφασης από κάθε επιμέρους Δημ. Συμβούλιο, πρότεινε στο Δ.Σ. της ΠΕΔ Κρήτης, ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης.

Στο κείμενο της εισήγησης του ο Δήμαρχος Πλατανιά, αφού κάνει μια περιεκτική αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πολιτική προστασία στην Ελλάδα και στις θεσμικές αρμοδιότητες των Δήμων, επισημαίνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν η πλειονότητα των Δήμων της Κρήτης στα θέματα πολιτικής προστασίας μια και δεν διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό – και άρα υπηρεσιακή στελέχωση – με συνέπεια να μην είναι δυνατή, αφενός η σύνταξη σχετικών επιχειρησιακών σχεδίων ανά κατηγορία κινδύνου και αφετέρου η υποστήριξη των δράσεων πολιτικής προστασίας και των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (Σ.Τ.Ο.) που προβλέπονται από το Ν. 3013/2002.

Παράλληλα ο κ. Μαλανδράκης κάνει σαφή αναφορά στις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις περιοχές του Δήμου Πλατανιά και Δήμου Αποκορώνου σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης – αλλά και σ’ αυτές που εκδηλώθηκαν στην Αττική με τα γνωστά τραγικά, δυστυχώς, αποτελέσματα – υπογραμμίζοντας ότι προκύπτει αδήριτα η ανάγκη να υπάρξει άμεσα από όλους τους Δήμους της Κρήτης εκπόνηση (ή επικαιροποίηση για όσους ήδη διαθέτουν) ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας, μέσω του οποίου θα επιδιώκεται:

1. Η αναγνώριση και η εκτίμηση των κινδύνων στα διοικητικά όρια του εκάστοτε Δήμου,
2. Η κατάλληλη προετοιμασία – ετοιμότητα των δομών (οργάνων, υπηρεσιών, δυναμικού, μέσων) του Δήμου για μια άμεση και αποτελεσματική απόκριση σε ενδεχόμενη καταστροφή προς όφελος του πολίτη.
3. Η προσαρμογή και η αποσαφήνιση υφιστάμενων πολιτικών πρόληψης-μείωσης των κινδύνων καταστροφών στο τοπικό επίπεδο διαχείρισης.
4. Η αναλυτική περιγραφή διαδικασιών, εφαρμογής δράσεων για έκτακτες καταστάσεις, αποτυπώσεις χαρτών, αναγκαίου εξοπλισμού & χωροθέτηση του, κλπ, ανά χωρική ενότητα.

 

Μοιράσου το άρθρο: