Τη δρομολόγηση των διαδικασιών για την αναχρηματοδότηση της οφειλής του δήμου Πύργου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ύψους 700 χιλ. ευρώ, αλλά και την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην επίλυση του προβλήματος ως προς τις οφειλές στα υπόλοιπα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχει ο δήμος Πύργου, πέτυχε αντιπροσωπεία της δημοτικής αρχής Πύργου στη συνάντηση που είχε χθες με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Κωνσταντίνο Βαρλαμίτη και διευθυντικά στελέχη του πιστωτικού ιδρύματος.

Μοιράσου το άρθρο: