Βγήκε το πόρισμα της Επιτροπής του ΥΠΕΝ για τη κατολίσθηση του Αμυνταίου. Σύμφωνα με το πόρισμα η κατολίσθηση οφείλεται σε συνδυασμό της δυσμενούς επιρροής των εξής κύριων παραγόντων:
1) Την παρουσία στρώσεων υλικών με χαμηλή αντοχή εντός των γεωλογικών σχηματισμών που περιβάλλουν το κοίτασμα του λιγνίτη. – 2)Την παρουσία ρηγμάτων που καθόρισαν μερικώς και χωρίς να ενεργοποιηθούν τη γεωμετρία της κατολίσθησης.
3)Την παρουσία (υπό πίεση) υπόγειων υδροφορέων κάτω από το δάπεδο του ορυχείου.
4)Την τμηματική ανάπτυξη υδατικών πιέσεων από την εισροή υδάτων στα ρήγματα και τις ρωγμές του περιβάλλοντος του ορυχείου. Τα συγκεκριμένα ύδατα προέρχονται κυρίως από τον επιφανειακό υδροφορέα αλλά και δευτερευόντως από τα όμβρια ύδατα. –
5)Τη γεωμετρία και τις επιμέρους κλίσεις του μετώπου εξόρυξης.
Η Επιτροπή επισημαίνει καταλήγοντας ότι, η ύπαρξη των προαναφερόμενων παραγόντων ήταν υπό συνεχή διερεύνηση, ωστόσο, δεν είναι πάντα εφικτή η ρεαλιστική εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων κατά την περίπτωση σύγχρονης και συνδυασμένης δράσης αυτών.

Μοιράσου το άρθρο: