Είκοσι έξι θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκήρυξε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Η προκήρυξη 12Κ/2017 στάλθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο και σύντομα θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη τους.

Μοιράσου το άρθρο: