Τρία προγράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ξεκίνησαν να υλοποιούνται σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΒΕ Φλώρινας. Το πρώτο αφορά την ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών επενδυτικών σχεδίων 5.000 – 50.000 ευρώ με τους ενδιαφερόμενους να  υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση χρηματοδότησης  έως 17 Σεπτεμβρίου 2018, το δεύτερο τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όπου επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών επενδυτικών σχεδίων 55.000 – 400.000 ευρώ και τις αιτήσεις να γίνονται έως και 17 Σεπτεμβρίου 2018 και το τρίτο βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης.
Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών επενδυτικών σχεδίων 50.000 – 400.000 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση χρηματοδότησης από 27 Ιουνίου μέχρις εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο έως 18 μήνες από την αρχική δημοσίευσή της

Μοιράσου το άρθρο: