200 φοιτητές με τους συνοδούς καθηγητές τους το Τμήμα Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτική εκδρομή – πρακτική άσκηση στην περιοχή του Δήμου Πρεσπών στο πλαίσιο του μαθήματος «Αποκατάσταση παραδοσιακών κτιρίων». Στόχος της εκπαιδευτικής εκδρομής είναι η μελέτη της αρχιτεκτονικής παράδοσης της περιοχής μας και η εκπόνηση προτάσεων για την αποκατάσταση συγκεκριμένων κτιρίων. Θα επιλεγούν από τους καθηγητές του Τμήματος 40 παραδοσιακές κτίσματα, τις οποίες θα αναλάβουν 5μελείς ομάδες φοιτητών, οι οποίοι και θα συντάξουν τα σχέδια της υφιστάμενης κατάστασης τους (αποτύπωση), θα αναλύσουν την ιστορία και την αρχιτεκτονική τους, θα καταγράψουν τα προβλήματά τους και θα καταλήξουν σε προτάσεις αποκατάστασης.Όσοι δημότες και κάτοικοι του Δήμου είναι ιδιοκτήτες-χρήστες κτισμάτων με τα παραπάνω χαρακτηριστικά και επιθυμούν να επιτρέψουν στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής και τους φοιτητές του να εκπονήσουν μελέτη αποκατάστασης για αυτές, με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω, να προσέλθουν στον Δήμο για να το δηλώσουν( αρμόδιοι υπάλληλοι, Καραγιάννης Βαγγέλης τηλ. 23853513122 και Παντελίδης Βασίλης τηλ. 2385351327) ή να επικοινωνήσουν με τους προέδρους των κοινοτήτων τους, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα επιτρέπουν στους φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης να εκπονήσουν μελέτη αποκατάστασης με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω για τις οικίες-κτίρια των οποίων είναι ιδιοκτήτες ή χρήστες και θα δηλώνουν πως δεν φέρουν καμία ευθύνη για την ασφάλειά τους κάτι που επαφίεται στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μοιράσου το άρθρο: