Πρόσθετα κονδύλια ύψους 27 εκατ. ευρώ θα λάβουν οι Περιφέρειες εντός του τρέχοντος έτους για τη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων. Τη διαβεβαίωση παρέσχε προς τους εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης.
Το Προεδρείο της Ένωσης ζητά πρόσθετη χρηματοδότηση, ύψους τουλάχιστον 40 εκατ. ευρώ, για λειτουργικές και άλλες δαπάνες υποστηρίζοντας

ότι έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες από το κεντρικό κράτος χωρίς τους αναλογούντες πόρους.

Μοιράσου το άρθρο: