Στις 22 Ιουλίου κλείνει η προθεσμία αιτήσεων για υποβολή στο πρόγραμμα διατήρησης των αυτοχθόνων φυλών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει 5ετή διάρκεια και προϋπολογισμό 38 εκατ. Αφορά βοοειδή, πρόβατα, αίγες, χοίρους και ιπποειδή και επιλέξιμα είναι τα εγγεγραμμένα ζώα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής στην οποία ανήκουν.

Μοιράσου το άρθρο: