Η Περιφέρεια Ηπείρου καλεί ιδιώτες και Δήμους που κατέχουν βοσκοτόπια να δηλώσουν έως τις 7 Οκτωβρίου στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής εάν επιθυμούν να εντάξουν τις εκτάσεις τους στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες

και δεν θα επιτρέπεται η ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης για τις εκτάσεις αυτές.

Μοιράσου το άρθρο: