Συνεχίζεται για δεύτερη και τελευταία ημέρα σήμερα η εκδήλωση για τη διαχείριση του νερού και την εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης κινδύνων πλημμύρας. Την εκδήλωση διοργανώνει στο ΤΕΕ Ηπείρου στα Γιάννενα, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. Η κατάρτιση του συνόλου των Σχεδίων Διαχείρισης αποτελεί εφαρμογή της ενιαίας πολιτικής για τα νερά, η οποία πρόκειται να τεθεί σύντομα σε εφαρμογή απελευθερώνοντας κοινοτικούς πόρους στους τομείς της ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και αποφεύγοντας κυρώσεις και πρόστιμα.

Μοιράσου το άρθρο: