Την απάντηση του Δήμου Ιωαννίνων προκάλεσε η έγγραφη διαμαρτυρία του Τμήματος Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ηπείρου (ΠΕΔΜΕΔΕ) προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για απευθείας αναθέσεις έργων με τη μέθοδο της κατάτμησης. Οι εργολήπτες μηχανικοί αναφέρουν ότι πρέπει να περιοριστούν οι απευθείας αναθέσεις και καλούν την Αποκεντρωμένη Διοίκηση να προβεί σε ουσιαστικούς ελέγχους ενόψει την έγκρισης των προϋπολογισμών και των τεχνικών προγραμμάτων του 2018 των δήμων.

«Οι φορές που έγινε χρήση του δικαιώματος για απευθείας αναθέσεις ήταν ελάχιστες μπροστά στο σύνολο των διαγωνισμών για τεχνικά έργα κι έγιναν με μοναδικό σκοπό να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες», αναφέρει στην απάντησή του ο Δήμος Ιωαννίνων.

Μοιράσου το άρθρο: