Η ανέγερση νηπιαγωγείου προβλέπεται στα παλιά στρατιωτικά αρτοποιεία Ιωαννίνων, ύστερα από την σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Περιφέρειας Ηπείρου.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 875.000 ευρώ και φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Ιωαννιτών.

Μοιράσου το άρθρο: