Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ των Πρυτανικών Αρχών και διαπαραταξιακής αντιπροσωπείας του Δήμου Ιωαννιτών με σκοπό την αναζήτηση λύσεων σε προβλήματα της φοιτητικής κοινότητας. Τα σημαντικότερα απ’ αυτά σχετίζονται με την στέγαση, τη σίτιση και την μετακίνηση των φοιτητών, ενώ το πανεπιστήμιο ζήτησε την καθιέρωση ειδικού τέλους ύδρευσης και αποχέτευσης για τις εγκαταστάσεις του, ώστε τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν να δοθούν στην φοιτητική μέριμνα.

Μοιράσου το άρθρο: