Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου ενέκρινε τα πρακτικά του διεθνούς διαγωνισμού, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων μέσω του μηχανισμού «Helena», στον οποίο περιλαμβάνονται δύο ακόμα παρεμβάσεις.
Το πρώτο έργο αφορά ενεργειακή αναβάθμιση σε νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, σχολικές μονάδες και δημόσια κτίρια, περιλαμβάνοντας θέρμανση, κλιματισμό, φωτισμό και εξαερισμό, με την εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών, αντλιών θερμότητας και μονώσεις. Το πρόγραμμα αναμένεται να υποβληθεί από την Περιφέρεια στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ μέχρι τέλος του έτους ώστε αμέσως μετά να ακολουθήσει η υλοποίησή του.

Μοιράσου το άρθρο: