Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Πρωτοδικείου Άρτας επί του αιτήματος της ΒΙΚΗ για την ένταξη σε καθεστώς πτώχευσης με ταυτόχρονη διακοπή των πληρωμών προς προμηθευτές και προσωπικό και αναστολή της δέσμευσης του πάγιου κεφαλαίου της εταιρείας. Χθες συζητήθηκε το αίτημα που υπέβαλε η διοίκηση της αλλαντοβιομηχανίας με παρόντες εκπροσώπους των δανειστριών τραπεζών και των εργαζομένων. Η Διοίκηση της εταιρείας υποστηρίζει ότι εάν γίνει δεκτό το αίτημά της έχει έτοιμο σχέδιο εξυγίανσης και άμεσης λειτουργίας. Σε αντίθετη περίπτωση η ΒΙΚΗ θα κλείσει και πιθανότατα θα αναζητηθεί νέος επενδυτής.

Μοιράσου το άρθρο: