Στην Ηγουμενίτσα εγκαταστάθηκαν τηλεμετρικοί σταθμοί καταγραφής υδρολογικών δεδομένων.
Σκοπός είναι η διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου στην πόλη.
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

Εξάλλου, στο πλαίσιο του έργου τοποθετήθηκε βροχομετρικός σταθμός στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας.

Μοιράσου το άρθρο: