Ένα έξυπνο σπίτι με αυτοματισμούς που δεν χρειάζονται για να λειτουργήσουν τίποτε άλλο από μία φωνητική εντολή μπορεί να …έρχεται από το μέλλον, όμως αυτό το μέλλον είναι κοντά χάρη στο ευρωπαϊκό έργο «LISTEN» του οποίου συντονιστής είναι το ΙΤΕ. Το έργο έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας φωνητικής διεπαφής για το έξυπνο σπίτι, λειτουργία που θα είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη σε ανθρώπους που την έχουν περισσότερο ανάγκη, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρήση των νέων τεχνολογικών.
Οι εταίροι του έργου από την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ιταλία θα αναπτύξουν μια διεπαφή ελέγχου διαδικτυακών υπηρεσιών που αφορούν στο έξυπνο σπίτι με χρήση ομιλίας. Επιπλέον στόχος είναι να γεφυρωθούν οι περιοχές της επεξεργασίας σήματος, όπως είναι τα συστήματα μικροφώνων και η αναγνώριση ομιλίας.
Έτσι, ερευνητές στην τεχνολογία φωνής και την επεξεργασία σήματος εργάζονται πάνω στα παραπάνω θέματα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «LISTEN: Hands-Free Voice-Enabled Interface to Web Applications for Smart Home Environments». Οι ερευνητές θα σχεδιάσουν ένα σύστημα που επιτρέπει τη φωνητική πρόσβαση σε διαδικτυακές εφαρμογές για έξυπνα σπίτια. Δυο καίρια συστατικά του συστήματος είναι ότι θα επιτρέπουν μεγάλο εύρος λεξιλογίου στο χρήστη, και ότι θα στηρίζονται σε συστοιχίες μικροφώνων για την καταγραφή των φωνητικών εντολών. Το σύστημα θα επιτρέπει τον φωνητικό έλεγχο διάφορων συσκευών σε ένα έξυπνο σπίτι που μπορούν να ελεγχθούν μέσω του Διαδικτύου. Επίσης, θα επιτρέπει τη χρήση φωνητικών εντολών για την πρόσβαση σε διάφορες διαδικτυακές εφαρμογές. Το έργο LISTEN χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα πλαίσιο Horizon 2020 και ειδικότερα από τις δράσεις Marie Skłowdowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE). Έχει τετραετή διάρκεια και ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2015. Οι εταίροι είναι: το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, που είναι και ο συντονιστής του έργου, η εταιρεία EML European Media Laboratory GmbH, με βάση την Χαϊδελβέργη, το πανεπιστήμιο RWTH Aachen, και η εταιρεία Cedat85 srl, με βάση τη Ρώμη.

Μοιράσου το άρθρο: