Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε με απόφαση που υπέγραψε ο περιφερειάρχης, Σταύρος Αρναουτάκης, το έργο ενίσχυσης των ελέγχων στις ρυπογόνες για τα ύδατα δραστηριότητες επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης, με προϋπολογισμό 234 χιλιάδες ευρώ.
Το έργο αφορά στην ενίσχυση της παρακολούθησης της ορθής λειτουργίας ρυπογόνων για τα νερά δραστηριοτήτων, διαφόρων επιχειρήσεων, όπως ελαιουργεία και τυροκομεία.

Για το σκοπό αυτό καταρτίστηκε ένα Πρόγραμμα Ποιοτικής Παρακολούθησης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων στην Περιφέρεια Κρήτης, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένες περιοχές δειγματοληψίας, τη διενέργεια δειγματοληψιών σε τακτά χρονικά διαστήματα και την διενέργεια μετρήσεων συγκεκριμένων φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων.
Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα αξιολογηθεί η επιβάρυνση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από τις σημειακές ανθρωπογενείς εν δυνάμει πηγές ρύπανσης, που αποτελούν τα σημεία επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων, υγρών αποβλήτων ελαιουργείων και τυροκομείων, καθώς και βιομηχανικών αποβλήτων κατά περίπτωση.
Παράλληλα, τα αποτελέσματα του Προγράμματος Ποιοτικής Παρακολούθησης θα χρησιμοποιηθούν για την εντατικοποίηση των ελέγχων τήρησης περιβαλλοντικών όρων δραστηριοτήτων και τη στόχευσή τους στις περιοχές εκείνες που παρουσιάζουν ποιοτική υποβάθμιση των υδάτων. Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση των ελέγχων τήρησης περιβαλλοντικών όρων δραστηριοτήτων στην περίπτωση καταγγελιών ή εκτάκτων αναγκών με την πραγματοποίηση κατάλληλων δειγματοληψιών και μετρήσεων ανάλογα με τη φύση της εκάστοτε ρυπογόνου δραστηριότητας.

Μοιράσου το άρθρο: