Την αύξηση της πίστωσης ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της βιολογικής καλλιέργειας όλες οι προτάεις που κατατέθηκαν από την Κρήτη και πληρούν τις προϋποθέσεις ζητεί ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα, Μανόλης Χνάρης, με επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Χνάρης αναφέρει τα εξής: «Καθώς το Μέτρο 11 έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά, που συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων και η στήριξη χορηγείται, προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας, κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση της δυνατότητας αύξησης της πίστωσης, ώστε να ενταχθούν στο Μέτρο το σύνολο των ισοβαθμούντων υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις.
Δεδομένης της ένταξης 530 αιτήσεων στήριξης στο ΠΑΑ 2007-2013 και της ιδιαίτερης σημασίας του γενικότερα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της υπαίθρου και των ευρύτερων περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης και ειδικότερα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η περιφέρειά μας, κρίνει απαραίτητο να εξευρεθεί τρόπος ένταξης στο ΠΑΑ 2014-2020 όλων των υποψηφίων που ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις, θα χαρακτηριστούν ως επιλαχόντες, λόγω του καθορισθέντος προϋπολογισμού».

Μοιράσου το άρθρο: