Ένα από τα πιο σημαντικά έργα του νησιού, η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ο ΧΥΤΥ Αμαρίου, που θα δώσει λύση στη διαχείριση των απορριμμάτων όλου του νομού Ρεθύμνου, μπήκε σε τροχιά υλοποίησης.
Το έργο, προϋπολογισμού 37 εκατομμυρίων ευρώ, έλαβε έγκριση χρηματοδότησης από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και πλέον αναμένεται το πράσινο φως για την διενέργεια του διαγωνισμού. Από τη διαχείριση των απορριμμάτων στη νέα σύγχρονη μονάδα θα παράγεται βιοαέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέγργειας και κομπόστ.
Στόχος του έργου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, είναι η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, η παραγωγή κομπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά απορρίμματα καθώς και η βιολογική σταθεροποίηση του οργανικού που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα ΑΣΑ μέσω της μηχανικής διαλογής. Το οργανικό κλάσμα, τόσο το προδιαλεγμένο, όσο και το διαχωρισμένο μέσω μηχανικής διαλογής, θα υφίσταται αναερόβια χώνευση με στόχο την παραγωγή βιοαερίου και τη σύγχρονη ενεργειακή αξιοποίησή του για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Κατόπιν, τα οργανικά θα οδηγούνται προς αερόβια βιολογική επεξεργασία με στόχο την παραγωγή κομπόστ.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Η μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων είναι συνολικής δυναμικότητας 35.600 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος.
Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού. Επιπροσθέτως, θα κατασκευασθεί και μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος δυναμικότητας 7.400 τόνων ετησίως.
Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τις ακόλουθες μονάδες:
•Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων αστικών σύμμεικτων αποβλήτων.
•Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών.
•Μονάδα μηχανικής επεξεργασίας των ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και το διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς βιολογική επεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίηση του.
•Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργανικών με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης.
•Μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης και παραγωγής ενέργειας.
•Μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας του χωνεύματος.
•Mονάδα εξευγενισμού – ραφιναρίας του κομποστοποιημένου υλικού μετά την ωρίμανση, ώστε να παραχθεί χώνευμα τύπου Α και compost συγκεκριμένων προδιαγραφών.
•Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
•Συστήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και προστασίας του περιβάλλοντος.
Επίσης περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού μετακομποστοποίησης και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες. Το έργο περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο τμήμα του τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής, η οποία θα αφορά πλέον στην τελική διάθεση των υπολειμμάτων της επεξεργασίας (ΧΥΤΥ), ενώ η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούλιο ολοκληρώθηκαν και τα έργα επέκτασης του ενεργού κυττάρου του ΧΥΤΑ Αμαρίου, ένα έργο το οποίο επίσης εντάσσεται στον ΠΕ.Σ.Δ.Α. Κρήτης και αναβάθμισε περιβαλλοντικά, αισθητικά και λειτουργικά το κύτταρο, που καλύπτει το σύνολο της Π.Ε. Ρεθύμνου. Το έργο είχε προϋπολογισμό 1.600.000 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και το Π.Δ.Ε.

Μοιράσου το άρθρο: