Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης απέστειλε εγκύκλιο, η οποία αφορά στην έναρξη του δευτέρου κύκλου του ενιαίου συστήματος κινητικότητας για το έτος 2018. Οι Δήμοι καλούνται να προσδιορίσουν τις ανάγκες τους και να τις γνωστοποιήσουν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο μέχρι τις 25 Αυγούστου 2018. Ο Δήμος Καλαμάτας έχει εκκινήσει τη σχετική διαδικασία καταγραφής των αναγκών του. Σημειώνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από υπαλλήλους, που υπηρετούν σε άλλες περιοχές, για μετακίνησή τους στην Καλαμάτα, ενώ η κινητικότητα αποτελεί ευκαιρία ώστε ο Δήμος Καλαμάτας να αποκτήσει προσωπικό, που σήμερα στερείται.

Μοιράσου το άρθρο: