Την ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών» για το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υπέγραψε ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιώργος Ιωαννίδης. Η Πράξη ανέρχεται σε 245.000 ευρώ. Σκοπός της, είναι η ενίσχυση των δομών κοινωνικής μέριμνας για τους φοιτητές των ιδρυμάτων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με στόχο την αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών.

Μοιράσου το άρθρο: