Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εκδίδει και ανανεώνει τα δελτία μετακίνησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες για το έτος 2017. Η προθεσμία λήγει στις 30 Νοεμβρίου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΙΝ αναφέρει:
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε υλοποίηση της, με αριθμ. Δ24β/ΓΠοικ. 48112/ 1116/
17.10.2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης χορηγεί δελτία μετακίνησης με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε άτομα με ειδικές ανάγκες για το έτος 2017.

Για την έκδοση ή θεώρηση των δελτίων μετακίνησης ατόμων με ειδικές ανάγκες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων τους, προσκομίζοντας τα εξής βασικά δικαιολογητικά:
1. Γνωμάτευση αναπηρίας (τουλάχιστον 67%).
2. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2016.
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.
4. Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις παρακάτω υπηρεσίες:
Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (2661362121-122-127)
Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου (2695360304)
Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας (2671362701-704)
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας (2645360733-734)

Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, η ημερομηνία λήξης για ανανέωση και έκδοση νέων δελτίων ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2017.

Μοιράσου το άρθρο: